「600737」Zilliqa:从未与Facebook就任何项目展开合作

- 作者:中华配资网 -

「600737」Zilliqa:从未与Facebook就任何项目展开合作

Zilliqa:从未与Facebook就任何项目展开合作 据链闻消息,Zilliqa团队表示,Zilliqa从未与Facebook就任何项目展开合作,关于“Facebook稳定币将在 Zilliqa上发布”为谣言。Zilliqa团队已经在推特上多次发布消息澄清此传闻为谣言。